За мен

Ново попълнените в екипа на CredoWeb. Дългогодишен журналист в Zdrave.net.

Опит

Специалист ключови клиенти
1000, София, България, бул. Шипченски проход 65

Сертификати

ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-02-01
KAM workshop
2018-09-26
Корпоративна култура и ценности - мениджмънт
2018-09-26
Корпоративна култура и ценности
2018-09-26
GDPR
2018-09-26
SALES WORKSHOP
2018-09-26
BRAND BOOK
2018-09-26

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb