Последователи
Д-р Юлия Кирилова Попова
Д-р Юлия Кирилова Попова
Очни болести / Офталмология
д-р Даниела Калотова
д-р Даниела Калотова
Нервни болести / Неврология
д-р Стаменка  ХРИСТОВА-ГЕОРГИЕВА
д-р Стаменка ХРИСТОВА-ГЕОРГИЕВА
Нервни болести / Неврология
д-р Ваня  Шипочлиева дм
д-р Ваня Шипочлиева дм
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Галинка Павлова
д-р Галинка Павлова
Ушно-носно-гърлени болести