Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Ендокринология
Обща медицина
Ревматология
Важни ли са ранният старт и дългосрочното лечение на остеопорозата независимо от COVID пандемията?
дискусия
Спешна медицина
Здравна политика
Проблемите в спешната помощ и възможните решения
дискусия
Обща медицина
Фармация
COVID-19 асоциирани пневмонии и антибиотична резистентност
дискусия
Нужен ли е Национален план за контрол на рака?
дискусия
Уместно ли е ОПЛ да се включат по-активно в лечението на COVID-19
дискусия
Кой и как да получава "зелен" Covid - сертификат
дискусия
...