За мен

Завършила МУ-Плевен

Специализант по образна диагностика в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ-Плевен