За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Педиатрия" и "Неонатология"

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)