За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Педиатрия" и "Неонатология"