За мен

    Проф. д-р Георги Кирилов е Началник на лаборатория за хормонална диагностика          на ендокринните заболявания,  УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, София
     Лична информация:

     Роден на 12 февруари 1951 г, София;  месторабота: УСБАЛЕ «акад.Ив.Пенчев, 4-ти ет.,

     каб.  406,  ул. „ Здраве” 2, София 1431; телефони:  02 895-6120  и  +359 887 436-178; е- 

     mail: drgkirilov@abv.bg

      Образование и специализации:

1968 – 1974 г:  ВМИ - София,  медицина

1979 г:  дисертация  по ендокринология  „Ренин-ангиотензин-алдостеронова система  (РААС) при безвкусен диабет”

1981 г:  специалност    Вътрешни болести;  1990 г:  специалност   медицинска радиология (нуклеарна медицина); 2004 г:  „Здравен мениджмънт”

1982 – 1983 г:  специализация в Университета Хайделберг, Германия:  eкспериментални модели на артериална  хипертония и фармакологична  регулация на РААС;  1984 г: специализации  в  Швеция и  Германия -  радиоимунологични методи

Научни интереси:  РААС;  биохимични маркери за ендотелна дисфункция; ендотелин и хомоцистеин при ендокринни заболявания; неврохипофиза – окситоцин и вазопресин; хормонална диагностика на ендокринната система;  аналитични методи за изследване на хормони и биологични субстанции

Професионални умения: диагностика на ендокринните заболявания;  експериментално-медицински;   клинични –  ендокринология,  вътрешни болести,  нуклеарна медицина

Публикации:  >310; цитирания:1009; h index: 16 (Scopus);  автор на „Хормонална и функционална  диагностика на ендокринните заболявания” (2012 г); съавтор в 6 учебници и монографии

Награди: „Златна панацея” на МУ, София (2011 г)   -  за  особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в медико-клинична област

Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
359887436178
Платен прием

Образование

Нуклеарна медицина
Вътрешни болести

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Нуклеарна медицина
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb