Последователи
д-р Ваня Иванова Славова
д-р Ваня Иванова Славова
Клинична лаборатория
д-р Магдалена Ангелова
д-р Магдалена Ангелова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Yordanka Stancheva Stoyanova
д-р Емилия Георгиева Рашкова
д-р Емилия Георгиева Рашкова
Акушерство и гинекология
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
г-н Иван Шекерев
д-р Николина Радулова
д-р Николина Радулова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Веселина Делчева
д-р Веселина Делчева
Клинична лаборатория
д-р Татяна Спасова
д-р Ели Анастасова Чапарова
д-р Евгения Трендафилова
д-р Евгения Трендафилова
Ендокринология и болести на обмяната
Едис Конедарева
Едис Конедарева
Студент по медицина
д-р Ирена Петрова
д-р Ирена Петрова
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Нели Стефанова Петрова, дм
доц. Нели Стефанова Петрова, дм
Нервни болести / Неврология
1 2