Последователи
Виктория Паскалева
Александра Бисерова  Бойчева
Александра Бисерова Бойчева
Студент по медицинска биология
Анелия Димитрова
д-р Гинка Иванова
д-р Гинка Иванова
Акушерство и гинекология
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Стоян  Стоянов
Д-р Светлана  Врагалева
Д-р Светлана Врагалева
Акушерство и гинекология
Д-р Донка Атанасова
Д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
Надежда Желева
Д-р Христо  Петров Чалъков
Д-р Христо Петров Чалъков
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Бахар Неждет Реджеб
Д-р Бахар Неждет Реджеб
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ваня Иванова Славова
д-р Ваня Иванова Славова
Клинична лаборатория
CredoWeb
д-р Магдалена Ангелова
д-р Магдалена Ангелова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Емилия Георгиева Рашкова
д-р Емилия Георгиева Рашкова
Акушерство и гинекология
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
1 2