За мен

Проф. Коларов е началник отделение "Системни заболявания на съединителната тъкан".

Проф. Златимир Коларов е роден през 1954 г. в София. През 1980 г. завършва медицина в София и работи десет години като лекар и асистент по вътрешни болести в различни градове на страната. Той е ревматолог, автор е на над 500 научни статии и съобщения, отпечатани в български и чужди списания и представени на научни форуми в страната и чужбина, на три самостоятелни научни монографии и на други три в съавторство. Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартрозa. Проф. Коларов работи в Клиниката по ревматология на Медицинския университет – София. Автор е на поредица от книги в помощ на пациентите с ревматоидни заболявания. Занимава се с художествена литература и има издадени книги - повест, сборник с разкази и романи. Напоследък има и още една любов и тя е киноизкуството. Проф. Коларов е автор на сценарии за филми.

личен сайт

Опит

1000, София, България, ул. Урвич 13 А
35929589391
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2019
Фамилната амилоидна полиневропатия и нейното лечение (ФИЛМ)
default image
Фамилната амилоидна полиневропатия и нейното лечение (ФИЛМ)

Да отмениш предначертаното Амилоидозите са генетично предопределени болести, предлагам на вашето ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2019
За ползата и вредата от вредните навици
default image
За ползата и вредата от вредните навици

Тъй като за физиологичната и здравната вреда от вредните навици много е казано, много е писано и ...

Публикации

Фамилната амилоидна полиневропатия и нейното лечение (ФИЛМ)
Публикация
Фамилната амилоидна полиневропатия и нейното лечение (ФИЛМ)
За ползата и вредата от вредните навици
Публикация
За ползата и вредата от вредните навици
проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Серонегативните спондилартропатии - клинични белези
default image
Серонегативните спондилартропатии - клинични белези

Серонегативните спондилартропатии са група възпалителни ставни заболявания със сходни генетични, ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Синдром на Сьогрен - лечение
default image
Синдром на Сьогрен - лечение

Различава се лечение на първичния и на вторичния синдром на Сьогрен, на синдрома на Сьогрен без ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Отказът от месо може да отключи сериозни заболявания
default image
Отказът от месо може да отключи сериозни заболявания

Съвременният човек със специфичната си психофизиология към момента е резултат от милиони години е...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Болест на Стил у възрастни - клинична картина и диагностика
default image
Болест на Стил у възрастни - клинична картина и диагностика

Болестта на Стил у възрастните (БС) е клиничен вариант на равматоидния артрит Отличителни особено...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Синдром на Сьогрен - симптоми и диагностика
default image
Синдром на Сьогрен - симптоми и диагностика

Началните симптоми на синдрома на Сьогрен съвпадат с основните, т.е. липсва предхождащ период с н...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Синдром на Сьогрен - причини и клинични прояви
default image
Синдром на Сьогрен - причини и клинични прояви

Синдромът на Сьогрен е хронично автоимунно възпалително заболяване с неизвестен причинител и баве...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Синдром на Райтер - диагностика и лечение
default image
Синдром на Райтер - диагностика и лечение

Диагностицирането на синдрома на Райтер започва с разпит на болния (снемане на анамнеза) от лекув...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Синдром на Райтер - клинични прояви и симптоми
default image
Синдром на Райтер - клинични прояви и симптоми

Синдромът на Райтер е лечимо възпалително ставно заболяване. Появява се 2-3 седмици след стомашно...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Артрити при хронични ентерити и колити
default image
Артрити при хронични ентерити и колити

ХРОНИЧЕН УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ, БОЛЕСТ НА КРОН, ДИАГНОСТИЧНО НЕЯСНИ СПОНДИЛАРТРОПАТИИ При някои хронич...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Серонегативни спондилартропатии - клинични прояви, видове
default image
Серонегативни спондилартропатии - клинични прояви, видове

Серонегативните спондилартропатии са група възпалителни ставни заболявания със сходни генетични, ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Ювенилен хроничен (ревматоиден) артрит - симптоми, диагностика и лечение
default image
Ювенилен хроничен (ревматоиден) артрит - симптоми, диагностика и лечение

Каква е клиничната картина, какви изследвания са необходими. Проследяване на ЮХА Ювенилният хро...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Клинични варианти на ревматоидния артрит
default image
Клинични варианти на ревматоидния артрит

Описание на : Синдром на Фелти и Болест на Стил у възрастниНякои клинични и лабораторни особеност...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Системни заболявания на съединителната тъкан
default image
Системни заболявания на съединителната тъкан

Системните заболявания на съединителната тъкан са група ревматични болести с разнообразна клиничн...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Кратка класификация на ревматичните болести
default image
Кратка класификация на ревматичните болести

РЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ С ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ХАРАКТЕР (АРТРИТИ ИЛИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) – инфе...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Видове ставна болка
default image
Видове ставна болка

След като изяснихме характеристиката на ставната болка, от която най-често се оплакват ревматочни...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Ревматоиден артрит - какво представлява
default image
Ревматоиден артрит - какво представлява

Ревматоидният артрит (РА) е най-често срещаното възпалително ставно заболяване. Характеризира се ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Характеристика на ставната болка
default image
Характеристика на ставната болка

Много пъти при прегледа болните не могат да кажат какво точно ги боли, колко е силна и колко врем...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Ваксини и автоимунни заболявания
default image
Ваксини и автоимунни заболявания

Широко дискутиран момент в ревматологичната практика е връзката между ваксините и развитието на а...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
За достъпността на медицината в България
default image
За достъпността на медицината в България

Едно от важните неща в общуването между болен и лекар е първата стъпка, т.е. - възможността пацие...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2018
Достиженията на съвременната медицина дават нови възможности и на лекарите, и на болните
default image
Достиженията на съвременната медицина дават нови възможности и на лекарите, и на болните

Медицината направи огромен напредък. Хората толкова бързо свикват с хубавото, че престават да го ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2017
Добрият ръководител не крие знанията си от младите, а развива потенциала им
default image
Добрият ръководител не крие знанията си от младите, а развива потенциала им

Човек  достига  определен стадий в своя живот, момент, когато вече има какво да каже, какво да пр...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2017
ЛЕКАРЯТ – ЖЕРТВА ИЛИ ГЕРОЙ?
default image
ЛЕКАРЯТ – ЖЕРТВА ИЛИ ГЕРОЙ?

А може би – светец? Основание да го кажа е латинската сентенция „Sedare dolore devinum est“ – да ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2017
В епохата на интернет електронният регистър на пациентът не може да чака
default image
В епохата на интернет електронният регистър на пациентът не може да чака

Повече от половин век човекът гледа към космоса, а в епохата на интернет с едно натискане на клав...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2016
Страхът от болестта е 10% реалност и 90% фантазия
default image
Страхът от болестта е 10% реалност и 90% фантазия

Лечението на всяко заболяване трябва да започва с обучение на пациента. Необходимо е той да бъде ...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2016
Лечение на анкилозиращ спондилит ( болест на Бехтерев )
default image
Лечение на анкилозиращ спондилит ( болест на Бехтерев )

Анкилозиращият спондилит ( болест на Бехтерев) изисква непрекъснато лечение и динамично наблюден...

проф. Златимир Коларов, дмн създаде публикация
2016
Методи за диагностика при симптоми за анкилозиращ спондилит
default image
Методи за диагностика при симптоми за анкилозиращ спондилит

Поставянето на диагноза анкилозиращ спондилит е комплексна и изисква клинично изследване на болни...