Последователи
д-р Мирослава Георгиева
д-р Мирослава Георгиева
Нервни болести / Неврология
д-р Мариета Матева
Д-р Цветанка Любенова
д-р Иля Нисимов
д-р Иля Нисимов
Нервни болести / Неврология
д-р Боряна Максимова
проф. Мария Панчовска
д-р Мариана Чакалска
д-р Юлияна Василева
д-р Красимир Койнов
д-р Красимир Койнов
Медицинска онкология
д-р Татяна Василева Койнова
д-р Павлина Павлова
д-р Валентина Решкова, дм
Диляна Маринска
д-р Виолета Цветкова
д-р Елена Кирилова Кирилова
Малина Кирилова Станчева
д-р Георги   Кътев
1 2 3 4