д-р Димитър Стефанов
д-р Димитър Стефанов
Общопрактикуващ лекар
Светлана  Димитрова
Светлана Димитрова
Студент по медицина
Д-р Здравко Ангелов
Д-р Здравко Ангелов
Пневмология и фтизиатрия
Д-р Яна Червенкова
Д-р Яна Червенкова
Детска дентална медицина
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар