Публикувани
За ползата и вредата от вредните навици

За ползата и вредата от вредните навици

Тъй като за физиологичната и здравната вреда от вредните навици много е казано, много е писано и ...
Серонегативните спондилартропатии - клинични белези

Серонегативните спондилартропатии - клинични белези

Серонегативните спондилартропатии са група възпалителни ставни заболявания със сходни генетични, ...
Отказът от месо може да отключи сериозни заболявания

Отказът от месо може да отключи сериозни заболявания

Съвременният човек със специфичната си психофизиология към момента е резултат от милиони години е...
Болест на Стил у възрастни - клинична картина и диагностика

Болест на Стил у възрастни - клинична картина и диагностика

Болестта на Стил у възрастните (БС) е клиничен вариант на равматоидния артрит Отличителни особено...
Синдром на Сьогрен - лечение

Синдром на Сьогрен - лечение

Синдром на Сьогрен - лечение

Различава се лечение на първичния и на вторичния синдром на Сьогрен, на синдрома на Сьогрен без и...
Синдром на Сьогрен - симптоми и диагностика

Синдром на Сьогрен - симптоми и диагностика

Началните симптоми на синдрома на Сьогрен съвпадат с основните, т.е. липсва предхождащ период с н...
Синдром на Сьогрен - причини и клинични прояви

Синдром на Сьогрен - причини и клинични прояви

Синдромът на Сьогрен е хронично автоимунно възпалително заболяване с неизвестен причинител и баве...
Синдром на Райтер - диагностика и лечение

Синдром на Райтер - диагностика и лечение

Диагностицирането на синдрома на Райтер започва с разпит на болния (снемане на анамнеза) от лекув...
Синдром на Райтер - клинични прояви и симптоми

Синдром на Райтер - клинични прояви и симптоми

Синдромът на Райтер е лечимо възпалително ставно заболяване. Появява се 2-3 седмици след стомашно...
Серонегативни спондилартропатии - клинични прояви, видове

Серонегативни спондилартропатии - клинични прояви, видове

Серонегативните спондилартропатии са група възпалителни ставни заболявания със сходни генетични, ...
Артрити при хронични ентерити и колити

Артрити при хронични ентерити и колити

ХРОНИЧЕН УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ, БОЛЕСТ НА КРОН, ДИАГНОСТИЧНО НЕЯСНИ СПОНДИЛАРТРОПАТИИ При някои хроничн...
Ювенилен хроничен (ревматоиден) артрит - симптоми, диагностика и лечение

Ювенилен хроничен (ревматоиден) артрит - симптоми, диагностика...

Каква е клиничната картина, какви изследвания са необходими. Проследяване на ЮХА Ювенилният хрон...
1 2 3