За мен

Проф. д-р Димитър Камбуров е консултант по ортопедия и травматология.

Проф. д-р Димитър Камбуров завършва висшето си образование в Медицински университет- гр.София. Пет години - главен лекар в участъкова служба в гр.Шабла, последван от 40-годишен хирургически стаж в МБАЛ „Св. Анна”-гр.Варна (бивша Окръжна болница) и над 17 000 оперирани пациенти.
1982 г.- защитава научната степен доктор на науките
1990 -1999 г.- ректор на Медицински университет - гр. Варна
1990 -1999 г.- член на Висшия медицински съвет
1994 -2000 г.- председател на Съвета на ректорите на висшите медицински училища в България
1995 г. - обявен за „Медик на годината”.
През втория си ректорски мандат защитава и втората си докторска дисертация, а през 1999 г. е избран за професор. Автор на над 150 статии и публикации в български и международни списания, участник в многобройни конгреси и конференции.
2000 г. - избран за областен управител на гр.Добрич по покана на премиера Иван Костов
2001-2009 г. -народен представител от 3-ти Варненски избирателен район. По време и на двата си мандата е зам.-председател на комисията по образование и наука. Владее немски и френски език