За мен

специалист - педиатър, ОПЛ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобита специалност по "Педиатрия" в Санкт-Петербургски държавен университет.

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Стара Загора

Опит

педиатрия, о. медицина
8600, Ямбол, България, ул. Тракия 16 (с/у м-н Кауфланд
nadtomova@gmail.com 046/98 30 80:ю; 0885409244
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)