За мен

специалист - педиатър, ОПЛ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобита специалност по "Педиатрия" в Санкт-Петербургски държавен университет.

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Стара Загора