За мен

специализант по "Детска Гастроентерология"

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. София

Специализира "Детска Гастроентерология" в Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски болести - София

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 11
Работи с осигурител