За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.София

Придобита специалност по "Педиатрия"

Опит

Работи
1000, София, България, ул. Здраве 2
Клиника по Неонатология
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb