За мен

Д-р Георги Крумовски е специалист по акушерство и гинекология в МЦ "Санита" - Варна.

Завършил е Медицински университет - Варна. Там придобива и специалност Акушерство и гинекология.

Преминати квалификационни курсове и обучения:

-Колпоскопия и тъканно деструктивно лечение на маточната шийка;

-Гинекологична ендокринология;

-Ултразвукова диагностика в Акушерството и Гинекологията;

-Профилактика на вродените болести.

Опит

9000, Варна, България, ж.к. Младост N:163
35952571818
Диагностика и лечение на гинекологични заболявания.
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Четвъртък

13:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
359052692667
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:30

Сряда

14:00 - 18:30

Вторник

08:00 - 18:00

Четвъртък

08:00 - 10:30

Петък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология
Онкология
Хранене и диететика
Образна диагностика
Медицинска генетика и ембриология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb