За мен

Д-р Джевизова е директор на РЦТХ гр.Пловдив от 1997г.

  • Завършила е медицина в МУ Пловдив през 1984г.
  • Специалност по трансфузионна хематология има от 1988г, по клинична лаборатория от 1995г. и по социална медицина и здравен мениджмънт от 2000г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. българия 234Б
Работи с осигурител