За мен

специалист - педиатър, ОПЛ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Педиатрия" и "Обща медицина"