Опит

1000, София, България, ул. Козяк № 1
35929607681
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Социална медицина и здравен мениджмънт
Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb