За мен

Завършила МУ-Плевен

Работи в Спешно отделение при УМБАЛ-Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
35964886311
Работи с осигурител