За мен

Завършила МУ-Плевен

Работи в Спешно отделение при УМБАЛ-Плевен