Публикации

Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод
Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод
Публикация
д-р Стоян Тарев създаде публикация
2016
Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод
Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод

.Занимаваме се с цялата патология, обект на специалността – лекуваме доброкачествени и злокачеств...