Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20
3590884232632
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод
Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод

.Занимаваме се с цялата патология, обект на специалността – лекуваме доброкачествени и злокачеств...

Публикации

Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод
Криохирургията е най-щадящият миниинвазивен метод
Публикация