Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20
3590884232632
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
4000, Пловдив, България, ул. "Кавала" 20
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Урология

Специалности

Урология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb