Последователи
д-р Янита Кабадиева
г-жа Радка Банкова
д-р Тамара  Йотова
д-р Тамара Йотова
Вътрешни болести
д-р Николай Калъпов
д-р Елена Кърнолска
д-р Марин Мухтаров, дм