За мен

специалист - ОПЛ и Вътрешни болести

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобита специалност по "Вътрешни болести" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Варна