За мен

специалист - ОПЛ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Плевен