За мен

специалист - физикална и рехабилитационна медицина

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Физикална и рехабилитационна медицина" в МУ - гр. София