За мен

Доц. Десев е венеролог, дерматолог и миколог

  • Бил е ръководител на Клиниката по кожни и венерически заболявания към УМБАЛ "Св.Георги"  30 години.
  • Специалист по кожни болести от 1968г.
  • Написал е дисертация на тема " Гъбични заболявания по кожата и ноктите"