За мен

Завършил медицина в МУ-Плевен

Специалист по ортопедия и травматология от 2002г.