За мен

Завършил медицина в Плевен

Специалист по акушерство и гинекология, курс по Ултразвукова диагностика