За мен

Завършил медицина в Плевен

Специалист по ортопедия и травматология