Опит

Главен секретар на УС на БФС
1000, София, България, ИНТЕРПРЕД - СТЦ, бул. Драган Цанков 36, офис Б 602 ет.6