За мен

Д-р Александрина Перчева – Вашият мамолог в София

Завършва висше медицинско образование вМУ – София 1989г. Последователно работи като интернист в Районна болница гр. Сливница и Център по кардиологична рехабилитация гр. Банкя.

Няколко години работи и специализира образна диагностика в Рентгеново отделение на Окръжна болница гр. София, където придобива специалност по образна диагностика.
Участва в програмите – ESDIR, HALLEY Project.

Работи като представител на Sсhering AG – образна диагностика и спомага за утвърждаване в практиката на нейонните контрастни вещества.

От 2002 г. до 2007г. работи в Онкодиспансер гр. София, където става завеждащ отделение и придобива опит в диагностиката и проследяване на онкологичните заболявания.

Преподавател в Медицинки колеж „Й. Филаретова“ до 2006г.

От 2008г. рабити в Медицински център „Полимед“, оборудван конвенционален рентгенов апарат и съвременен мамограф.

До 2013 г. работи на дигитален мамограф в Медицински център „Евромедик“.

След създаването на „Сити клиник – София“ работи, като онлайн консултант, въвежда телемедицината в ежедневната практика и разчитането на образите от двама независими, квалифицирани диагностици. Така пълноценно се изпълнява международният стандарт за ранна диагностика на болестите на млечната железа.

Получава награда от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания за диагностик в областта на мамологията за 2008г.

Член е на Българското и Европейско дружество по рентгенология и на Българското дружество по онкология.

Опит

1000, София, България, 1527 София, Ул. Поручик Пачев №2 (близо до моста Чавдар)
359888251735
Работно време: Само с предварително записване – от Понеделник до Неделя
Платен прием
2015
Мамологична профилактика
Мамологична профилактика

Проверка в право положение:Застанете пред огледалото с ръце, прибрани до тялото и огледайте гърди...

Публикации

Мамологична профилактика
Мамологична профилактика
Публикация