За мен

Завършила медицина във Варна.

Специалист по вътрешни болести, ендокринология и обмяна на веществата.