Опит

1000, София, България, бул. Свети Наум 14 А, партер
359898462595028512765
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 16:00

Четвъртък

09:00 - 16:00

Петък

09:00 - 16:00

Вторник

12:00 - 19:00

Сряда

12:00 - 19:00

Платен прием

Образование

Физиотерапия и рехабилитация

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Традиционна китайска медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb