За мен

Специалист по вътрешни болести и ендокринология

Образование:

 • Медицина – МА, София - 1983 г.

Признати специалности:

 • Вътрешни болести - 1993 г.,
 • Ендокринология и болести на обмяната – 2003 г.

Следдипломна квалификация:

 • Практическа диабетология – Гентофте, Дания,
 • Участия в конгреси и симпозиуми в България – 17 участия в научни конгреси и симпозиуми

Научни публикации:

 • “Скрининг на микроалбуминурия на пациенти със захарен диабет”
 • “Вибрационна чувствителност при пациенти със захарен диабет” – V национален конгрес по ендокринология
 • “Оценка на програми за обучение при пациенти с ИЗЗД” – списание “Diabetes management”

Участие в проучвания:

 • “Ефект на Glucotrol XL върху гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет” – Пфайзер, 1998 г.
 • “Дълготрайна ефикасност и сигурност на Пиоглитазон в сравнение с Метформин при пациенти с тип 2 захарен диабет” и “Дълготрайна ефикасност и сигурност на Пиоглитазон в сравнение с Гликлазид при пациенти с тип 2 захарен диабет” – Такеда, 2000 г.
 • Главен изследовател на проучване Roadmap на фирма Daichi – Sankyo Europe GmbH, 2005-2009 г.

Опит

1000, София, България, София, бул. Евл. Георгиев 108
Платен прием
Работи с осигурител