За мен

Специалист по нервни болести

Образование:

  • МА София – 1980 г.

Cпециалност

  • Нервни болести – 1998 г.

Специализации:

  • Хомеопатия – 2003, 2004, 2005
  • Електромиография - 2010
  • Участие в национални и международни конгреси и симпозиуми

Опит

1000, София, България, София, бул. Евл. Георгиев 108
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb