За мен

Завършила ВМИ-Плевен

Специалист по образна диагностика