За мен

Завършила ВМИ-Плевен

Специалист по образна диагностика 

Публикации

Събития

Дискусии