За мен

Специалност – Нервни болести, "Клинична електроенцефалография","Евокирани потенциали" и „Клинична невропсихология”.
 

Проф. Д-р Димитър Масларов, дмн завършва медицина през 1987 год. във ВМИ - София. През периода 1990-1994 год. е научен сътрудник ІІІ-І степен в Института за изучаване на мозъка - БАН, където се занимава с проблемите на стреса. През 1996 год. придобива специалност "Нервни болести". Магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" във Факултета по обществено здраве на Медицинския Университет - София. Притежава свидетелства за ВСД "Клинична електроенцефалография", "Евокирани потенциали" и „Клинична невропсихология”. От 2006 година е началник на Клиниката по неврология в Първа МБАЛ-София, ЕАД. Дипломиран медиатор от Министерство на Правосъдието на Р България. Преподавателската му дейност е на студентите от Медицинския колеж "Йорданка Филаретова" и Факултета по обществено здраве към Медицинския Университет – София.

Специализира мозъчносъдови заболявания при проф. Natan Bornstein в Тел Авив, Израел и по проблемите на невропротекцията - при проф. Dafin Muresanu в Клуж, Румъния. През 2009 година е избран за доцент по неврология към Медицинския Университет – София, МК "Й. Филаретова", а от 2014 год. – за професор към Медицинския Университет – София. Председател е на общото събрание на Медицинския колеж „Й. Филаретова”. Автор и съавтор е на три монографии, три учебника по неврология и едно ръководство по долекарска помощ.

Има над 150 научни публикации и повече от 120 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина. Общият импакт фактор (IF) на научната му продукция надвишава 300, а броя на цитиранията е над 1000. Член е на Българското дружество по невронауки, IBRO, Global College of Neuroprotection and Neuroregeneration – London, World Stroke Organization. Член е на научните панели „Neurocritical care” и „Palliative care” към European Academy of Neurology. Член е на International Scientific Committee of the Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity (SSNN).

Член е на Управителния съвет на Сдружение "Българско дружество по неврология". Председател е на Софийския клон на Сдружение "Българско дружество по неврология" и на Сдружение "Българско дружество по невропротекция и неврорегенерация". Член е на редакционната колегия на списание "Българска неврология" и зам. главен редактор на редакционната колегия на списание „Здраве и Наука”. Председател е на следните специализирани комисии в Първа МБАЛ-София, за извършване на експертизи на ЗЗОЛ за лечение на болни по програми на НЗОК:

- множествена склероза,

- болест на Алцхаймер,

- болест на Паркинсон,

- епилепсия.

Специалност – Нервни болести, "Клинична електроенцефалография","Евокирани потенциали" и „Клинична невропсихология”.