За мен

Завършил медицина в Плевен

Специалист вътрешни болести и трудова медицина