Опит

2900, Гоце Делчев, България, с. Плетена
Платен прием
Работи с осигурител
2900, Гоце Делчев, България, с. Долен - СЗС
Платен прием
Работи с осигурител

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb