Опит

1000, София, България, MБАЛ Сердика
Работи с осигурител