За мен

Началник на Отделение по Кардиология

  • Д-р Константин Стоянов е роден на 20.11.1971 г. в гр. София.
  • Завършва висше медицинско образование през 1995 г.
  • В прериода 1997г.-2006 г. е ординатор в Клиника по Кардиология и Лаборатория по интервенционална Кардиология във Военномедицинска академия-София.
  • От 2006 г. до 28.02. 2013 г. работи в Клиника по Кардиология към МБАЛ “Токуда Болница”-гр. София, като в последните 4 месеца от престоя си там е Началник Отделение.
  • От 01.03.2013 г. е Началник Отделение по Кардиология към Клиника по Кардиология-УМБАЛСМ “Пирогов”.
  • От 2003г. е с придобита специалност по “Вътрешни Болести”, а от2007г. – с придобита специалност по “Кардиология”.
  • От 2011 г. е със сертификат по “Инвазивна Кардиология”.
  • През 2007 г. е д-р Стоянов е бил на едноседмичен курс по Инвазивна Кардиология във Франкфурт, Германия, а през 2008г. провежда двумесечна кардиологична специализация в Буенос Айрес, Аржентина.
  • Има над 10 публикации в наши кардиологични списания.
  • Владее руски, английски и френски език.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154377
Платен прием
Работи с осигурител