За мен

Началник на клиниката по Кардиология в УМБАЛСМ "Пирогов"ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МИЛАНОВА Е РОДЕНА В ГР. ЕЛЕНА. ЗАВЪРШИЛА МЕДИЦИНА В МУ – СОФИЯ ПРЕЗ 1983 Г. ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ПЪТ ЗАПОЧВА В РАЙОННА БОЛНИЦА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА. ПРЕЗ 1988 Г. ЗАПОЧВА РАБОТА В ИНСТИТУТ „Н.И.ПИРОГОВ”. ОТ 2007Г. Е НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ В УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”. ИМА ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ, КАКТО И МНОЖЕСТВО КУРСОВЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ У НАС И В ЧУЖБИНА. КЛИНИЦИСТ С НАД 20 ГОДИШЕН СТАЖ. ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МИЛАНОВА СЕ РАЗВИВА КАТО ЛЕКАР В ОБЛАСТТА НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ В МЕДИЦИНАТА, ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНИЯ РИСК ПРИ НЕСЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ, АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ, ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. ИЗБРАНА ЗА ПРОФЕСОР ПО МЕДИЦИНА ПРЕЗ 2014Г.

ПРОФ. МАРИЯ МИЛАНОВА ИМА НАД 90 ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВОДЕЩИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЦИНСКИ СПИСАНИЯ. ЧЛЕН Е НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОЛОГИЯ. РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛЗИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ КАРДИОЛОГИЯ, НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ТРИМА ДОКТОРАНТИ , ЛЕКТОР НА НАУЧНИ ФОРУМИ. 

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154498
Платен прием
Работи с осигурител