За мен

Д-р Георгиев е началник на отделението по гастроентерология в МБАЛ "Медлайн" в Пловдив.

Завършва висше образование в Медицински университет в Пловдив през 981 г. 

Специализация - 1986 г. - 3-месечна специализация по Вътрешни болести в Медицински университет в Пловдив

- 1986 - Специалист по вътрешни болести
- 1986 - 2 мес. специализация по гастроинтестинална ендоскопия в Медицинска академия София - 1987г-4 мес специализация по гастроентерология в Медицинскаска академия София
- 1988г - Специалист по Гастроентерология
- 2004г - 1мес специализация по интервенционална и доплер ехография в Университетска болница"Царица Йоана" - София

Професионални умения

- Абдоминална ехография от 1983г-сертификат за I-II и III ниво
- Гастроинтестинална ендоскопия-диагностична и терапевтична от 1986г-сертификат за I и II ниво
- Работа с Nd-YAG laser в гастроинтестиналната ендоскопия от 1990г
- Високочестотна термоаблация на чернодробни тумори от 2005г
- Капсулна ендоскопия- от 2008г

Професионална кариера

- 1981-1986г - ординатор в Гастроентерологично отделение Окръжна болница Сливен
- 1986-1990г - ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ"Пловдив"
- 1990- 2004г - старши ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ"Пловдив"
- от 2004г - до2010г завеждащ Гастроентерологично отделение МБАЛ"Пловдив"
- от януари 2010г - завеждащ Гастроентерологично отделение в МБАЛ"Медлайн клиник" 

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Филип Македонски 37
359888442317
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител