За мен

Завършила МА - София със специалност по Клинична алергология и Вътрешни болести.

Работи в областта на астмология, алергичен ринит, инсект алергия, медикаментозна алергия, уртикария и ангиоедем. Занимава се с функционалистика. Научни приоритети - бронхиална астма, алергичен ринит и медикаментозна алергия. С 56 публикации в специализирани медицински списания - български, европейски и американски. Участва в колектив от учени и изследователи от Европа и САЩ по научни проекти за лечение на бронхиална астма. Член на Европейската асоциация по алергия и клинична имунология EAACI, Европейското дружество по респираторни заболявания ERS, Световната организация по алергия WAO, Българското алергологично дружество.