За мен

Завършила МА - София със специалност по Клинична алергология и Вътрешни болести.

Работи в областта на астмология, алергичен ринит, инсект алергия, медикаментозна алергия, уртикария и ангиоедем. Занимава се с функционалистика. Научни приоритети - бронхиална астма, алергичен ринит и медикаментозна алергия. С 56 публикации в специализирани медицински списания - български, европейски и американски. Участва в колектив от учени и изследователи от Европа и САЩ по научни проекти за лечение на бронхиална астма. Член на Европейската асоциация по алергия и клинична имунология EAACI, Европейското дружество по респираторни заболявания ERS, Световната организация по алергия WAO, Българското алергологично дружество.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154432
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:00

Вторник

08:00 - 15:00

Сряда

08:00 - 15:00

Четвъртък

08:00 - 15:00

Петък

08:00 - 15:00

Платен прием
Работи с осигурител