За мен

Специалист по дентална медицина при лицево-челюстната хирургия.

През 2006 г. завършва медицина във ФДМ - гр. Пловдив. Работи в частна практика до 2012г. През 2012г. започва да работи като ординатор в отделението по лицево-челюстна хирургия към клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Пирогов". Интереси в стоматологията, орално и лицево-челюстната хирургия.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. "Княз Борис I" 54 - партер
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Лицево-челюстна хирургия

Специалности

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Дентална медицина (стоматология)

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb