За мен

​С над 40 годишна практика в областта на неврохирургията - съдова неврохирургия, детска неврохирургия, невротравми.

 • Професор д-р Стефан Габровски, дмн - неврохирург, е с богат научен и практически опит, както в плановата, така и в спешната неврохирургия, натрупан от дългогодишната практика в колективи с най – изтъкнатите неврохирурзи у нас и при специализациите по детска и съдова неврохирургия в Москва и Петербург, микроневрохирургия в Париж.
 • Ангажиран, най – вече, с въпросите на мозъчно – съдовата патология, микрохирургията на дълбоко разположените мозъчни тумори и неврохирургичните заболявания в детската възраст.
 • Дългогодишните му проучвания за поведението при разположените по базата на черепа, в дълбоките (срединни) отдели на главен мозък процеси намират своя анализ в множество статии, съобщения у нас и в чужбина и обощение през 2005 година в дисертационен труд „Микрохирургия на трети вентрикул”.
 • Участва като автор и съавтор в написването на ръководства, книги и учебници:
  • „Тумори на централната нервна система в детската възраст” (1987),
  • „Детска неврохирургия” (1989),
  • „Хирургия – клинична хирургия” (1998),
  • „Клинична хирургия” (т.V – „Неврохирургия”, 2000).

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител