За мен

Завеждащ на отделение по неврология

Родена в гр. Враца. Завършва Френска езикова гимназия в родния град през 1980 г. 

1987 г. завършва медицина във ВМИ гр. Плевен.
1987-1994 - лекар ординатор в НО на Първостепенна окръжна болница гр. Враца.
1991г. - придобива специалност по нервни болести
2011г. - придобива специалност по УЗД на ЦНС
1994-1999 г. - невролог в специализиран консултативен кабинет на Диабетен център-София.
1999г. - започва работа в неврологичен к-т на МБАЛСМ”Пирогов”
2011г. - назначена за началник на неврологичното отделение към Клиника по неврохирургия.


Членство:
  • Българско дружество по неврология
  • Българска асоциация по ангиология и мозъчна хемодинамика 
  • EFNS
Обучителни курсове:
  • 2006 г. Измир Училище по когнитивни заболявания
  • 2007г. София Обучителен курс на EFNS
  • 2008г. Виена Курс в рамките на 6th world stroke congress
  • 2012г. Стокхолм Курс в рамките на 16th congress of the EFNS

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител