За мен

Завеждащ на отделение по гръбначна неврохирургия

Образование :

 • 1988 г. Завършена Медицинска академия гр. София спец. Медицина
 • 1988 г. Невролог в окръжна болница "Р . Ангелова" – гр. Перник
 • 1990 г. След конкурс назначен като невролог в Клиника по спешна неврология и неврохирургия в ИСУЛ МА-база 2 /Царица Йоанна / София Отделение неврореанимация, програма за трансплантация и донорство на органи 
 • 1992 г. Призната специалност по нервни болести
 • 1994 г. Назначен като неврохирург в клиника по спешна неврология и неврохирургия МБАЛ Царица Йоанна София
 • 1999 г. Призната специалност по неврохирургия
 • 2003 г. Назначен като неврохирург в институт Пирогов
 • 2006 г. Изпълняващ длъжността завеждащ отделение по спинална неврохирургия МБАЛСМ "Пирогов"

Допълнителна квалификация:

 • 1993 г. Преминат курс по обща хирургия 
 • 1994 г. Преминат курс по анестезиология и реанимация
 • 1998 г. Курс за работа с йонизиращи лъчения . 
 • 2004 г. Международен курс за следдипломна квалификация по неврология
 • 2005 г. Курс на АО Spine и успешно положен тест /Словениа / придобит международен сертификат за спинална хирургия
 • 2005 г. Регстриран официално в сайта на АО Spine като правоспособен и сертифициран в ЕС спинален неврохирург за България
 • 2007 г. Съучредител и научен секретар на българският клон на АО Spine - АО България - Група за разработки и внедряване на последните технологии в гръбначната хирургия . Провеждане на международни квалификационни курсове .

Консултантска дейност

 • Републикански консултант по неврохирургия от 1999 г.
 • Консултант неврохирург на СБАЛСЗ Национална Кардиологична Болница гр.София

Научна дейност

 • 2003 г- МБАЛСМ "Пирогов" - Ендоскопски асистирана фибринолиза при интрацеребрални спонтанни хематоми
 • 2006 г - Шийна трансмасалатералис окципитоспинодеза
 • 2006 г - Протезиране на лумбални прешлени с карбонови кейджове и задна стабилизация в неврохирургията

Ръководни длъжности в научни проекти и Форуми

 • 1994 -1997 ръководител на проект за изследване на регенерацията на нервна тъкан към Националният фонд за научни издледвания .МУ- 4-МЕД
 • 1997 - благодарствено писмо от акад. Юхновски за изнесените резултати от проекта на международен форум в Германия /университета Вюрдзбург/
 • 1997 - научен ръководител на студентска научна сесия МА София

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител